Hoe regel ik een betrouwbare klusser of aannemer?

Bij grote verbouwingen is de hulp van een aannemer nodig. Bij kleinere klussen kan ook een klusjesman goede diensten bewijzen. Wie geeft garantie op een goed resultaat?

Als u flink wilt gaan verbouwen, heeft u een aannemer nodig. Het inschakelen van een aannemer heeft ook voordelen als u bij de verbouwing verschillende specialisten nodig heeft, zoals een stukadoor, tegelzetter en loodgieter. De aannemer kan hun werkzaamheden op elkaar afstemmen en kan voor u het totale bouwproces begeleiden.

Voor kleinere verbouwingen en onderhoudsklussen kunt u ook een klusbedrijf inschakelen. Dit is vaak goedkoper dan het inhuren van een aannemer. De ervaring en het specialisme van klusbedrijven verschillen enorm. Informeer hier goed naar en vraag naar ervaringen van andere klanten. Zo voorkomt u dat u een verkeerde keuze maakt.

Vakman zoeken

emmer met borstel

Zeker bij een grote klus is het aan te raden om bij verschillende aannemers of klusbedrijven offertes op te vragen. Geef ze allemaal dezelfde tekening als basis, dan zijn de resultaten goed te vergelijken.

Vraag rond in uw eigen omgeving. Goede ervaringen van anderen zijn de beste aanbeveling.

Daarnaast kunt u zoeken via www.casius.nl of www.werkspot.nl. Op deze websites kunt u de opdracht onder de aandacht brengen van duizenden vaklieden. Zij kunnen direct een bod doen of contact met u opnemen via deze websites (dus een eigen e-mailadres aan onbekenden doorgeven is hiervoor niet nodig). Als opdrachtgever kunt u online meer informatie vinden over de betreffende vaklieden en foto’s bekijken van hun werk.

Klussenbedrijf

Klusbedrijven zijn verenigd in brancheorganisatie VLOK.

VLOK heeft circa 1000 deelnemers. Dit zijn klusbedrijven die zich houden aan algemene voorwaarden die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Hierin staan de regels die de klusbedrijven hanteren voor het opstellen van offertes, uitvoering van het werk, meer- en minderwerk (schriftelijk afspreken), oplevering en garantie. VLOK-leden hebben ook speciale opdrachtformulieren waarmee ze een duidelijke en volledige offerte kunnen uitbrengen.

Voordeel van een bij VLOK aangesloten klusbedrijf is dat de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven kan helpen bij conflicten met de ondernemer. Bovendien kunt u een beroep doen op de nakomingsgarantie. Dat betekent dat het klusbedrijf eventuele gebreken die tot een jaar na oplevering aan het licht komen, kosteloos verhelpt. Als in de wet een langere garantietermijn is vastgesteld, geldt die langere termijn. De nakomingsgarantie geldt tot een bedrag van maximaal 10.000 euro.

Aannemen met garantie

Een vakman met een keurmerk wekt vertrouwen. Aannemers kunnen zich aansluiten bij de Stichting BouwGarant. BouwGarant heeft ongeveer 1320 deelnemers. Dit zijn aannemers met de juiste papieren, die bovendien van tijd tot tijd worden gecontroleerd. Zij hanteren voorwaarden die zijn goedgekeurd door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Dit betekent dat ze zich houden aan bepaalde regels, zoals schriftelijk bevestigen, heldere communicatie over meer- en minderwerk en informeren over de garantie. Als er een conflict ontstaat, dan kan de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw uitkomst bieden. Het klachtengeld is voor de klant 260 euro. Dit bedrag krijgt een klant terug als hij of zij in het gelijk wordt gesteld.

Om het niet zo ver te laten komen, heeft BouwGarant een servicedesk voor bemiddeling.

Zo nodig komt een onafhankelijke deskundige op locatie kijken voor een zogenoemde Quick Scan, een soort rijdende bouwrechter. Hiervoor betaalt de klant 150 euro en de aannemer moet 250 euro betalen. De deskundige doet vervolgens een bindende uitspraak, waarna de aannemer het werk moet afmaken of gemaakte fouten moet herstellen.

Verbouwgarantie

Een aannemer kan failliet gaan. Ook kan het gebeuren dat er bepaalde kwaliteits- of constructiegebreken ontstaan die wettelijk onder garantie vallen, maar die de aannemer toch niet wil oplossen. Om welke reden dan ook. Voor deze sitiuaties kunt u een Verbouwgarantie afsluiten. Hiervoor is een getekend contract met de aannemer nodig, compleet met een specificatie van kosten en materialen. Ook moet u een aanbetaling doen volgens de voorwaarden van BouwGarant: maximaal 10 procent van de aanneemsom.

De Verbouwgarantie kost 0,25 procent van de aanneemsom inclusief btw, met een minimum van 150 euro. Het certificaat van BouwGarant geeft recht op het afmaken van het werk of het herstellen van gebreken tot maximaal anderhalf jaar na oplevering als de aannemer dat om wat voor reden dan ook niet doet.