Hoe regel ik een lening van familie?

Geld lenen van de familie voor een verbouwing? Dat kan voor zowel geldschieters als leners gunstig uitpakken, want dit kan belastingvoordeel opleveren.

Makkelijker dan een hypotheek afsluiten, is het om geld te lenen van familie of vrienden. Sommige mensen vinden het bezwaarlijk om zoiets te vragen. Bedenk dan dat geld op een spaarrekening niet veel rente oplevert. Het kan voordeliger zijn om geld tegen een gunstig tarief en met duidelijke afspraken uit te lenen aan bekenden. Dit wordt ook wel Familiebank genoemd, wat niets anders inhoudt dan een familielid dat geld uitleent aan een ander familielid. Of leen van verschillende familieleden en/of kennissen kleinere bedragen.

Zakelijke rente

lenen

De rente in de Familiebank moet een zogeheten zakelijke rente zijn. Daarmee wordt bedoeld dat het geen verkapte schenking mag zijn door een hele hoge of juist lage rente vast te stellen. De rente moet dus ongeveer hetzelfde zijn als de rente die u zou betalen bij een bank. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Op www.hypotheekrente.nl staat onder het kopje ‘rentetarieven’ wat voor een lening een zakelijke rente is. Net als bij een echte hypotheek is ook bij de Familiebank van belang voor welk deel van de waarde van het onderliggende pand financiering nodig is en hoelang de rente vaststaat. Een iets hogere rente kan gunstig uitpakken als de lener deze als hypotheekrente mag aftrekken. Kies de rente sowieso niet te laag, want dan wordt de lening door de Belastingdienst gezien als schenking. Het is ook belangrijk dat de lening op papier wordt vastgelegd en dat er daadwerkelijk rente wordt betaald. Voor het papierwerk is de notaris niet altijd verplicht, maar wel aan te raden. Notariskosten kunnen sterk verschillen, vraag daarom verschillende offertes op.

Om in aanmerking te komen voor aftrek in box 1, moet u de gegevens van de lening in uw belastingaangifte vermelden.