Hoe regel ik het goed achterlaten van een huurwoning?

Verhuizen vanuit een huurwoning? Let dan goed op hoe u de woning achterlaat en voorkom onnodige extra kosten.

Om te bepalen in welke staat de woning moet worden achtergelaten, is het van belang om te weten hoe de woning ooit is aanvaard. Meestal wordt bij het begin van de huur een opnamestaat gemaakt. Dat is een inspectierapport waarin de staat van de woning is beschreven. Met de handtekening van de huurder eronder is deze opnamestaat het bewijs dat die akkoord is gegaan met de beschrijving van de staat van onderhoud.

Geen opnamestaat

oplevering

Zonder opnamestaat bestaat bij oude huurcontracten het risico dat de huurder alle gebreken moet herstellen die de verhuurder constateert bij verhuizing. Is de huur ingegaan voor 1 augustus 2003 en is er geen bewijs dat de gebreken al bij aanvang van de huur bestonden, dan draait de huurder op voor het herstel en/of de herstelkosten. Is de huur op of na 1 augustus 2003 ingegaan, dan geldt het omgekeerde: zonder opnamestaat mag de huurder het huis achterlaten in de staat waarin het op dat moment verkeert. Is er wel een opnamestaat, dan geldt die als uitgangspunt, ongeacht de datum op het huurcontract.

Veranderingen tijdens de huurperiode

Veranderingen die u gedurende de huurperiode aanbrengt, staan niet in de opnamestaat. Deze veranderingen mogen in de woning blijven zitten als de verhuurder ze zonder grote kosten kan verwijderen. Is er schriftelijke toestemming van de verhuurder voor de veranderingen, dan mogen ze sowieso blijven zitten, tenzij in die toestemming andere afspraken zijn gemaakt. Bewaar de schriftelijke toestemming dus goed.

Veranderingen die u zonder toestemming heeft aangebracht, waarvan de verwijdering wél kostbaar is, zult u in veel gevallen wel moeten verwijderen. Alleen als de verhuurder ze accepteert als kwaliteitsverhogend, zal hij de huurder niet laten opdraaien voor herstel in de oude staat. Wanneer de aanpassing is doorgevoerd na een rechterlijke machtiging, hoeft deze ook niet verwijderd te worden.

Overlijden

Als een huurder overlijdt en er blijft niemand achter in de woning, dan zijn de erfgenamen van de huurder aansprakelijk voor het opleveren van de woning. Als er herstelkosten zijn, moeten de erfgenamen die betalen. Hoe regel ik de aanpassing van een huurwoning?