Hoe wilt u wonen als u ouder wordt?

U woont misschien al jaren in hetzelfde huis. Past dat nog steeds bij u? En als u ouder wordt, wat wilt u dan? Als u op tijd nadenkt over uw woonwensen, kunt u nog volop kiezen. 

Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat past helemaal bij deze tijd. Is uw huidige woning geschikt voor uw oude dag? Trappen kunnen in de weg zitten als u slechter gaat lopen. Het onderhoud van een tuin kost misschien straks te veel moeite. Douchen in bad geeft risico’s op uitglijden. Zet alle voor- en nadelen eens op een rijtje.

Uw woning aanpassen

U kunt uw eigen huis aanpassen aan uw nieuwe levensfase. Dat kan met een grondige verbouwing, of met kleine aanpassingen. Denk aan extra verlichting of een extra trapleuning. Ook het verwijderen of verlagen van drempels is een goed idee.

Verhuizen

verhuizen

Wilt u toch liever verhuizen? Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt kiezen voor een gelijkvloerse woning, met kleine tuin of klein balkon. U kunt ook aansluiten bij een woongroep, of een ander gezamenlijk initiatief. Steeds meer gemeenten richten wijken in voor oudere bewoners. Een voorbeeld is het Woonservicegebied. Er zijn ook initiatieven van vrijwilligers, zoals in de ZorgSamenbuurt. Omdat buurtbewoners elkaar helpen, is langer thuis blijven wonen mogelijk.

Vindt u niets van uw gading? Dan kunt u misschien zelf een nieuwe woning bouwen. Ook dat kunt u samen met anderen doen. Daarmee bespaart u kosten. Enkele voorbeelden vindt u op www.bouwenineigenbeheer.nl en www.kilimanjarowonen.nl.

Zorgregels

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg aan hun oudere inwoners. Heeft u zorg nodig? Dan klopt u bij de gemeente aan. Die bepaalt of u recht heeft op thuiszorg, of op woningaanpassingen. Als u echt niet meer voor uzelf kunt zorgen, vraagt u via de huisarts of de wijkverpleging een opname in een verpleeghuis aan. In het ‘verzorgingshuis nieuwe stijl’ betaalt u apart voor wonen en zorg.