Huis kopen? Let op deze clausules in het koopcontract

Als u een huis gaat kopen, kunt u in het voorlopige koopcontract verschillende clausules tegenkomen, zoals een asbestclausule, niet-zelfbewoningsclausule en ouderdomsclausule. Wat betekenen die clausules en welk risico loopt u als u ermee akkoord gaat?

Bij de verkoop van een huis wordt meestal gebruik gemaakt van de model koopovereenkomst, die is opgesteld door makelaarsorganisaties, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Daarin staat dat de verkoper verklaart dat de woning voor normaal gebruik geschikt is. Ontdekt u na de koop een gebrek, waardoor dit niet het geval is? En was dit gebrek al voor de koop aanwezig en onzichtbaar voor de koper? Dan kan de verkoper aansprakelijk zijn, ook als hij niet van het gebrek op de hoogte was.

Bij de verkoop van een ouder huis kan de verkoper bepalingen in het koopcontract opnemen om in bepaalde gevallen onder die aansprakelijkheid uit te komen. Zo’n bepaling heet een clausule. Bekende clausules zijn de asbestclausule, de ouderdomsclausule en de niet-zelfbewoningsclausule. Deze clausules staat niet standaard in de model koopovereenkomst. Ze kunnen aan de koopovereenkomst worden toegevoegd op verzoek van de verkoper en in overleg met de koper.

Asbestclausule

In een huis dat voor 1980 is gebouwd, kan asbest zijn verwerkt. Asbest is waarschijnlijk niet schadelijk zolang er geen vezels of stof vrijkomen. Maar bij een verbouwing, waarbij geboord en gezaagd wordt, kan er wel asbest vrijkomen. Het is dan noodzakelijk asbest te laten saneren door een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Dat kan veel geld kosten.

Verkopers van een ouder huis willen geen risico lopen om aansprakelijk te worden gesteld voor deze asbestsanering. Zij kunnen daarvoor een asbestclausule in het koopcontract opnemen. In deze clausule staat bijvoorbeeld dat de verkoper niet weet of er asbesthoudende materialen in het huis zijn. Dat betekent dat er asbest aanwezig kan zijn. Als u het huis koopt, verklaart u dat u weet dat er asbest in het huis aanwezig kan zijn en dat u de verkoper niet aansprakelijkheid zult stellen voor de gevolgen daarvan. Als de verkoper wel weet dat er asbest in het huis is verwerkt, dan moet hij dat melden.

Denkt u dat er asbest in het huis aanwezig kan zijn? Dan kunt u een expert inschakelen of een bouwkundige keuring laten doen om meer zekerheid te krijgen.

Ouderdomsclausule

Een ouderdomsclausule wijst erop dat u een oude woning koopt, die niet dezelfde bouwkwaliteit heeft als een nieuwe woning. De verkoper kan hiermee aangeven dat hij niet instaat voor de kwaliteit van de fundering, de vloeren, de leidingen en de kans op optrekkend of doorslaand vocht bijvoorbeeld. Op die manier beperkt de verkoper de aansprakelijkheid als er na de verkoop verborgen gebreken zijn. Het gaat dan om gebreken waarvan de verkoper niet op de hoogte was. Als de verkoper met een ouderdomsclausule aansprakelijkheid afwijst voor bijvoorbeeld constructie en fundering, dan kan alle schade daaraan onder de ouderdomsclausule vallen, ook als de schade niet door ouderdom is veroorzaakt.

Ook hier geldt dat de koper de risico's kan verkleinen door een bouwkundige keuring te laten verrichten, zodat er meer duidelijkheid is over eventuele verborgen gebreken.

Niet-zelfbewoningsclausule

Het is mogelijk dat de verkoper nooit zelf in de woning heeft gewoond. De verkoper weet daardoor niets van bepaalde gebreken, die hij wel zou kennen als hij in het huis had gewoond. Met deze niet-zelfbewoningsclausule beperkt de verkoper de aansprakelijkheid. Niet-zelfbewoning komt voor als een verhuurder een huurwoning verkoopt, zoals een woningcorporatie of belegger.

Bouwkundige keuring

Als u met clausules te maken krijgt, is het belangrijk dat u zich realiseert wat de gevolgen kunnen zijn als u de clausules accepteert. Het is verstandig de tekst van de clausules te bespreken met een deskundige aankoopmakelaar. Ook kunt u besluiten om een bouwkundige keuring uit te laten voeren, zodat u meer inzicht krijgt of u risico’s loopt. De uitkomst van deze keuring kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om een lager bod uit te brengen.