Intrekken bij uw partner, waar moet u aan denken?

Als u samen wilt gaan wonen met uw partner en uw partner heeft een eigen huis dat hiervoor geschikt is, denkt u er misschien aan om bij uw partner in te trekken. Dat kan een fijne oplossing zijn. Het is dan wel verstandig om de financiële zaken goed te regelen en afspraken op papier te zetten. Houd er hierbij ook rekening mee dat het samenwonen kan tegenvallen. Welke gevolgen heeft het als u besluit om uit elkaar te gaan? Door hier vooraf over na te denken, kunt u verrassingen voorkomen.

Gaan samenwonen is een grote stap. Misschien is het mogelijk uw eigen huis nog een tijdje aan te houden, zodat u kunt zien of het samenwonen u bevalt. Of dit mogelijk is, hangt van de omstandigheden af. Lukt het financieel om twee huizen aan te houden? Als u een huis huurt, heeft u te maken met de regels van de verhuurder. Vaak eist de verhuurder dat u echt in het huis woont. Dat is niet meer het geval als u zich laat inschrijven op het adres van uw partner.

Als u een eigen huis heeft, kunt u erover nadenken of u dit tijdelijk wilt verhuren. Als u een hypotheek heeft, heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om uw huis te verhuren.

Risico’s

Als u intrekt in het eigen huis van uw partner, loopt u een risico als uw partner overlijdt. Als uw partner kinderen heeft, erven zij het huis. Dan zult u moeten verhuizen. Trouwen is een oplossing. Wilt u dit liever niet, dan zijn er ook andere oplossingen. We hebben een aantal mogelijkheden op een rij gezet.

1. Trouwen

Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap af te sluiten met uw partner, kunt u het intrekken in het koophuis van uw partner in één keer regelen. Als u trouwt in algehele gemeenschap van goederen wordt het huis van u samen. Dan heeft u ook samen een hypotheek en bent u samen aansprakelijk. Dat gaat automatisch. Het is hiervoor niet nodig dat de hypotheek op twee namen staat. Als uw partner overlijdt, bent u erfgenaam. Ook als u uit elkaar gaat, staat u niet met lege handen.

Deel van het huis kopen

Toch zal niet iedereen ervoor kiezen om het huis ‘samen te delen’. Misschien heeft uw partner zelf het grootste deel van de hypotheek al afgelost. Dan kan het oneerlijk voelen als u opeens mede-eigenaar bent. Maar misschien kunt u wel mede-eigenaar worden door een deel van het huis te kopen. Bespreek dit samen, of met een notaris.

2. Samenlevingscontract

Als u niet gaat trouwen is het heel belangrijk om afspraken vast te leggen in een samenlevingscontract. Hierin kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u samen alle kosten betaalt, ook de hypotheek en misschien het onderhoud van het huis. En dat u bijvoorbeeld recht heeft op een deel van de meerwaarde van het huis die ontstaat vanaf het moment van samenwonen. Of dat u een bedrag aan huur betaalt. Ook kunt u vastleggen dat u een bepaalde periode in het huis mag blijven wonen als u uit elkaar gaat.

Leg ook vast welke spullen van wie zijn. Daarmee voorkomt u veel gedoe als u uit elkaar gaat. En u voorkomt onenigheid met de erfgenamen van uw partner als hij of zij overlijdt.

Een samenlevingscontract mag u zelf opstellen. Maar het is verstandig om hiervoor naar de notaris te gaan. Dan weet u zeker dat de afspraken zorgvuldig worden vastgelegd en verkleint u de kans dat er later misverstanden ontstaan. 

3. Testament

Gehuwden en geregistreerde partners erven automatisch van elkaar. Als u samenwoont, erft u niet van elkaar. Als het de bedoeling is dat u na het overlijden van uw partner in het huis kunt blijven wonen, kunt u een testament laten maken. Hierin kunt u vastleggen wat er met het huis gebeurt. U kunt het huis erven of u kunt er een bepaalde periode blijven wonen terwijl de kinderen het huis erven. De notaris kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

Andere zaken waar u aan moet denken

Weduwe of weduwnaar

Is uw partner weduwe of weduwnaar met kinderen? Dan is de kans groot dat de kinderen na het overlijden van uw partner het erfdeel kunnen opeisen van hun eerder overleden vader of moeder. Het kan zijn dat de waarde van dit erfdeel in het huis zit en dat het huis verkocht moet worden om de kinderen hun erfdeel te kunnen geven. Het is belangrijk om dit met de notaris te bespreken als u een testament laat maken.

Voldoende inkomen

Misschien is de hypotheek op het huis van uw partner nog niet afgelost. Kunt u de hypotheeklasten ook alleen betalen na het eventuele overlijden van uw partner? Als dat niet zo is, kan een levensverzekering een oplossing zijn. Die keert uit na overlijden. Het geld kunt u gebruiken om uw inkomen aan te vullen of de hypotheek (extra) af te lossen, zodat de woonlasten lager worden. Het kan ook dat u een nabestaandenpensioen ontvangt als uw partner overleden is. Uw partner kan dit nagaan bij het pensioenfonds of op mijnpensioenoverzicht.nl.

Intrekken in een huurhuis

Heeft uw partner een huurhuis en trekt u bij hem of haar in, dan kunt u aan de verhuurder vragen of u medehuurder mag worden. De verhuurder hoeft daar niet mee in te stemmen. Als u geen medehuurder bent en uw partner overlijdt, dan kan het zijn dat u na zes maanden moet vertrekken. Bij overlijden kunt u de verhuurder wel vragen of u het huurcontract mag overnemen. Misschien moet u daarvoor naar de rechter. Na twee jaar samenwonen moet de verhuurder uw verzoek om medehuurder te worden goedkeuren. U wordt dan samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Ook kunt u dan in de woning blijven als uw partner overlijdt of verhuist.