Kan een mantelzorger medehuurder worden?

Soms geeft een mantelzorger zo veel zorg dat het handiger is om ook bij de verzorgde in te trekken. Maar kan een mantelzorger daar ook rechten aan ontlenen?

Mantelzorg groeit in de praktijk. Het begint met een paar uur per week, maar kan uitgroeien tot vele uren per dag. Soms wordt de mantelzorg zo intensief dat het voor de mantelzorger praktischer is om onder hetzelfde dak te wonen als de persoon die zorg krijgt. Maar dat betekent niet dat - in het geval van een huurhuis - de mantelzorger automatisch medehuurder wordt.

Voor geregistreerd partners en echtgenoten geldt dit wel. Zij worden van rechtswege medehuurder. Maar samenwonenden niet, en daarom is het aan te raden het medehuurderschap op tijd te regelen. Dat voorkomt veel juridisch gedoe achteraf.

Om medehuurder te kunnen worden geldt de eis dat de mantelzorger en de zorgbehoevende minimaal twee jaar samenwonen en een duurzame gezamenlijke huishouding voeren. Wie aan die eis voldoet, kan schriftelijk vragen of de verhuurder de mantelzorger als medehuurder wil erkennen. Als de verhuurder dat doet, dan krijgt de mantelzorger dezelfde rechten en plichten als de huurder. Ook kan de medehuurder de huur voortzetten als de oorspronkelijke huurder de woning verlaat of overlijdt.

Kantonrechter

Weigert de verhuurder de mantelzorger te erkennen als medehuurder, dan kunt u naar de kantonrechter. De kantonrechter kan de eis tot medeverhuur afwijzen als de mantelzorger en huurder korter dan twee jaar bij elkaar wonen, als het verzoek wordt gedaan om de woning op korte termijn over te nemen en als de mantelzorger de huur zelf niet kan betalen.

Een huurder en mantelzorger die nog niet voldoen aan de eis van een twee jaar duurzame gezamenlijke huishouding, kunnen wel een verzoek indienen. Maar hun positie is veel zwakker en zij zijn afhankelijk van de medewerking van de verhuurder.

Kinderen

Bij ouders en volwassen, inwonende kinderen ligt het lastiger. Als een kind medehuurder wil worden bij een van de ouders lukt dat meestal niet. Want er is in principe geen duurzame gezamenlijke huishouding. Het idee is dat kinderen op termijn het ouderlijk huis zullen verlaten. Sommige verhuurders maken hierop een uitzondering.

Voor een kind dat vanwege de mantelzorg weer in het ouderlijk huis wil gaan wonen, is het helemaal lastig. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om medehuurder te worden, omdat een duurzaam gezamenlijk huishouding ontbreekt.