Klopt mijn huurprijs?

Verhuist u naar een (andere) huurwoning? Dan kunt u de huurprijs controleren met behulp van een puntensysteem. Is de huur te hoog? Vraag dan de Huurcommissie om een oordeel. Dat kan tot een half jaar nadat het huurcontract is ingegaan, ook als u naar een vrije-sectorwoning verhuist.

De maximaal toegestane huurprijs van een woning kunt u berekenen aan de hand van het puntensysteem. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor bijvoorbeeld de oppervlakte van alle kamers, voorzieningen in de keuken en de WOZ-waarde. Bij ieder puntenaantal hoort een maximale huurprijs. U kunt zelf het aantal punten berekenen van uw huurwoning aan de hand van een vragenlijst op de website van de Huurcommissie. U heeft daarvoor van iedere ruimte de afmetingen nodig. Ook moet u het bouwjaar, de WOZ-waarde en het energielabel of de energie-index kennen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een halfuur. Na het invullen, ziet u de maximale kale huurprijs die bij dit puntenaantal hoort. De kale huurprijs is de huurprijs zonder servicekosten en eventuele andere bijkomende kosten.

Huurverlaging

Betaalt u volgens het puntenstelsel te veel huur? Dan kunt u met een verzoekschrift vragen om huurverlaging bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is onafhankelijk en doet een bindende uitspraak. Gebruik het verzoekschrift op de website van de Huurcommissie. Als u alle vragen heeft ingevuld, is uw verzoekschrift compleet. U stuurt daarnaast een kopie van uw huurcontract mee. Tot slot moet u 25 euro betalen. Dit bedrag krijgt u terug als de Huurcommissie u gelijk geeft. De Huurcommissie onderzoekt of de huurprijs van uw woning juist is, aan de hand van de puntentelling die u ook zelf kunt doen. De Huurcommissie moet uw verzoek binnen 90 dagen afhandelen. Als u alle nodige gegevens heeft opgestuurd, mag u daar ook op rekenen. Zo niet, dan kan de behandeling langer duren. Is de huur inderdaad te hoog, dan wordt deze verlaagd vanaf de datum waarop de huur is ingegaan. U moet zelf zorgen dat u de huur die u teveel heeft betaald, terugkrijgt. De Huurcommissie kan daarbij niet helpen.

Sociale huurwoning of vrije sector?

Een woning met een huur van 808,06 euro (2023) of hoger valt onder de vrije sector. Als u verhuist naar zo’n woning, kunt u ook binnen een halfjaar aan de Huurcommissie vragen of de huur terecht is. Als de Huurcommissie oordeelt dat de huur onder deze grens zou moeten liggen, gaat de huur omlaag en valt het huis onder de sociale sector. Dat heeft voor u grote voordelen. U heeft dan misschien recht op huurtoeslag. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn hangt af van uw leeftijd en gezinssamenstelling. Daarnaast zijn er regels voor maximale huurverhoging van sociale huurwoningen. De verhuurder is verplicht zich hieraan te houden. Als de Huurcommissie vindt dat een huurprijs boven de 808,06 euro terecht is, verandert er niets aan de huurprijs. Het huis blijft dan onder de vrije sector vallen. U heeft geen recht op huurtoeslag en de verhuurder hoeft zich niet te houden aan de regels voor maximale huurverhoging.

Woningverbetering

Woningverbetering kan tot een hogere huur leiden, bijvoorbeeld als u een tweede toilet of centrale verwarming heeft gekregen. Die voorzieningen leiden tot meer woongenot. Bij onderhoud is dit niet het geval. Dan volgt er dus geen huurverhoging. De verhuurder mag de huur alleen verhogen als u vooraf toestemming heeft gegeven, als de nieuwe voorziening meer comfort geeft en als de nieuwe huur niet hoger wordt dan de maximale huur volgens de puntentelling. U kunt de maximale huur zelf berekenen op dezelfde manier als bij een nieuwe huurwoning. Klopt de huurverhoging niet? Dan kunt u bij uw verhuurder bezwaar maken. Komt u er niet uit met uw verhuurder? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dit kan tot uiterlijk drie maanden na het aanbrengen van de verbetering. Ook hiervoor vindt u op de website van de Huurcommissie een formulier.