Meeste ouderen wonen thuis met weinig zorg

De meeste 65-plussers zijn vitaal en kunnen prima voor zichzelf zorgen. Maar liefst 94 procent woont zelfstandig. Ook van de 85-plussers woont zeventig procent gewoon thuis, vaak met hulp van wijkverpleging. Dat blijkt uit de Monitor Ouderenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De meeste ouderen die zelfstandig wonen, blijven lang gezond. Iets meer dan de helft gaat wel eens naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld met ouderdomsziekten als Parkinson, hart- en vaatziekten, een tumor of artrose. Vaak gaat het om intensieve behandelingen. Meer dan de helft van de zorgkosten voor ouderen tot 75 jaar zijn  ziekenhuiskosten. Wijkverpleging, langdurige zorg, medicijnen en de huisarts kosten voor deze groep alles bij elkaar minder dan hun ziekenhuiszorg. Voor 75-plussers is niet het ziekenhuis, maar juist de zorg dichtbij huis belangrijker. Slechts zes procent van de ouderen woont in een verpleeghuis. Het gaat om 189.000 mensen, voornamelijk 85-plussers. Sinds 2012 is het aantal verpleeghuisbewoners aan het dalen, maar zij hebben gemiddeld wel meer zorg nodig.

Leeftijd zegt niet alles

De ene tachtiger is de andere niet. Dat heeft de NZa ook gezien. Daarom is in de Monitor Ouderenzorg niet alleen gekeken naar leeftijd. De NZa heeft ook de vraag gesteld: hoe afhankelijk zijn ouderen van zorg? Daaruit blijkt dat 24 procent alleen eerstelijnszorg gebruikt. Dat is zorg waarvoor geen verwijzing nodig is, zoals de huisarts en de spoedeisende hulp. Ruim de helft gaat daarnaast ook wel eens naar de medisch specialist in het ziekenhuis. Slechts 20 procent krijgt bovendien wijkverpleging en/of huishoudelijke hulp thuis. Die hulp is vaak maar tijdelijk nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Veranderingen in de zorg

In het onderzoek heeft de NZa de behoefte van de ouderen zelf als uitgangspunt genomen. De gegevens uit het onderzoek helpen bij het verbeteren van de zorg voor ouderen die thuis wonen. Eén van de plannen hiervoor is dat de huisarts meer medische behandelingen gaat geven. Ouderen hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis. Dat is bovendien goedkoper.