Met volwassen kinderen in huis wonen, is dat een goed idee?

Jongeren gaan op steeds latere leeftijd het huis uit. Ook komt het steeds vaker voor dat kinderen die al een tijd op zichzelf woonden, terugkeren naar het ouderlijk nest. Wat betekent dit voor de ouders en voor de financiën?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek keert een kwart van de kinderen die uit huis gaan binnen vijf jaar terug naar de ouders. Boemerangkinderen, noemt het CBS hen. Belangrijkste reden is het stuklopen van een relatie. Ook stijgt volgens het CBS de leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten. In 2016 was dat 24,6 jaar.

Het huishouden wordt duurder

Een inwonend kind kost hoe dan ook geld. De uitgaven voor de boodschappen stijgen en de rekening voor water en energie gaat omhoog. U betaalt mogelijk meer zuiveringsheffing voor het riool. Het Nibud adviseert om goede afspraken te maken over de kosten. Werkende kinderen kunnen kostgeld betalen. Hoeveel kunt u vragen? U rekent het uit met het invulschema Kostgeld, wat is redelijk.

Gekort op toeslagen

Ontvangt u zorgtoeslag of huurtoeslag? Als u onder één dak woont met een volwassen kind kunnen deze toeslagen dalen. Want voor het vaststellen van toeslagen kijkt de overheid naar het gezamenlijk inkomen in een huishouden. Stijgt dit, dan ontvangt u misschien minder of geen zorgtoeslag of huurtoeslag. Wilt u weten of dit voor u geldt? Maak een proefberekening.

AOW

Als een volwassen kind bij u in huis woont, heeft dat geen gevolgen voor de AOW, ook niet als u alleenstaand bent. De zogenoemde kostendelersnorm geldt niet voor een ouder die met een kind in een huis woont. Deze norm geldt wel voor echtparen of volwassenen die samenwonen. Zij ontvangen per persoon minder AOW dan een alleenstaande, omdat ze kosten kunnen delen. Voor ouders en kinderen geldt een uitzondering.

Bijstand

Ontvangt u of uw kind een bijstandsuitkering, dan kan deze uitkering omlaag gaan. Voor deze uitkering geldt wel de kostendelersnorm, ook bij ouders en kinderen. Hoe meer volwassen personen (21 jaar of ouder) in uw huis wonen, hoe lager de uitkering. U leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Vrijheid kwijt

Een volwassen kind heeft ook invloed op de gang van zaken in huis. Uit onderzoek blijkt dat volwassen kinderen die weer thuis komen wonen het leven van de ouders vaak ontregelen. Ouders raken hun vrijheid kwijt en moeten zich aanpassen aan een ander ritme. Het is belangrijk dat u er vooraf goed over nadenkt waar u aan begint. Goede afspraken kunnen helpen. Bespreek bijvoorbeeld de volgende zaken.
 
  • Wie doet wat in het huishouden?
    Ouders schieten al snel terug in hun verzorgende rol, terwijl een volwassen kind prima voor zichzelf kan zorgen. Het is ook logisch dat een inwonend kind een bijdrage levert aan het huishouden en bijvoorbeeld ook boodschappen doet en kookt.
  • Hoe respecteert u elkaars privacy?
    Wilt u de huiskamer ook wel eens voor uzelf? Ook daar kunt u afspraken over maken.
  • Wat zijn de huisregels?
    Iedereen ruimt zijn eigen spullen op en was ligt in de wasmand en niet op de badkamervloer. Wie mee wil eten of juist niet, laat dat op tijd weten. Deze en andere afspraken voorkomen een hoop ergernis.