Plan zelf uw woon- en zorgtoekomst mét subsidie

Wilt u over een tijdje verhuizen naar een woonvorm waar u ook zorg kunt krijgen? En denkt u erover na om zelf iets te laten bouwen of verbouwen? Misschien kunt u daarvoor subsidie krijgen uit de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

In Nederland zijn te weinig geschikte woningen voor ouderen. Veel woningen hebben drempels en meestal zijn ook de slaapkamer, woonkamer en badkamer niet op dezelfde verdieping. Is uw woning ook minder geschikt voor de toekomst en kunt u dit niet oplossen met een verbouwing? Dan kunt u ook nadenken over het laten bouwen van een woonvorm die straks beter bij u past. Een woonvorm waarin u wonen en zorg samen met een groep andere bewoners regelt. Kleinschalig en precies volgens uw eigen wensen. Knarrenhofjes zijn daarvan een mooi voorbeeld.

Subsidie onder voorwaarden

Maar hoe pakt u zoiets aan? Is dat wel haalbaar en betaalbaar? Het lijkt misschien ingewikkeld, maar er kan meer dan u denkt. Er zijn al veel  van dit soort projecten gestart. U bent dus niet de eerste. De overheid helpt mee en geeft subsidie. U kunt dit aanvragen via de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Om subsidie te kunnen krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De woonvorm wordt een kleinschalige combinatie van wonen en zorg (een woonzorgarrangement) met minimaal vijf woningen. Als u zo’n woonvorm gaat ontwikkelen, wordt u een woonzorg-ondernemer (WZ-ondernemer). Een WZ-ondernemer is een vereniging, stichting of besloten vennootschap met als doel een woonzorgarrangement te realiseren.
  • Minimaal 25 procent van de woningen wordt onder de huurtoeslaggrens verhuurd (808,06 euro in 2023) óf verkocht onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (405.000 euro in 2023).
  • De nieuwe woonvorm is vooral bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. De woonvorm moet geschikt zijn om tot op late leeftijd in te wonen, ook als u zorg nodig heeft. Bewoners kijken naar elkaar om en de buurt moet passen bij de behoeften van de bewoners. Er zijn dus winkels en diensten in de omgeving. Het doel hiervan is dat bewoners later minder zorg en ondersteuning nodig hebben.

Aanvullende voorwaarden

Voordat u subsidie krijgt, moet u een goed plan en een locatie hebben. Er wordt dan onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Later komen daar afspraken met een architect en een uitgewerkt bestek bij. Op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over deze aanvullende voorwaarden.

Hoeveel geld kunt u krijgen?

Het bouwen of verbouwen van een nieuw woonproject gaat in fasen. Bij iedere fase hoort een maximaal subsidiebedrag. In de eerste fase van het project kunt u maximaal 20.000 euro krijgen. Dat geld kunt u gebruiken om onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van uw plannen. Is het plan haalbaar? Dan gaat u in de volgende fase het plan ontwikkelen. Daarvoor kunt u per project tot 200.000 euro lenen onder bepaalde voorwaarden. Meer daarover leest u op de website van de RVO. Per jaar is de totale subsidie aan een maximum gebonden. Als de subsidiepot leeg is, moet u wachten tot volgend jaar.

Voor wie?

Iedereen die een  toekomstgeschikte woonvorm wil bouwen voor 55 plussers, kan een aanvraag indienen voor subsidie. Een combinatie met zorg is hierbij mogelijk. Zoals speciale woonvormen voor mensen met dementie op het platteland. De subsidie is er niet alleen voor nieuwbouw. U kunt er ook een oud gebouw of woningblok ingrijpend mee verbouwen. De regeling is niet bedoeld voor het verduurzamen van woningen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de subsidiemaatregelen voor wonen en zorg? Kijk dan op de website van de RVO.