Prinsjesdag 2018 en wonen

De plannen van het kabinet raken zowel huurders als huizenbezitters. Lees hier wat Prinsjesdag 2018 voor u betekent

Hypotheekrenteaftrek: omlaag

Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5 procent. Vanaf 1 januari 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd: elk jaar met 3 procent. Zo is vanaf 1 januari 2023 hypotheekrente alleen nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf: afgerond 37 procent.
  Maximale aftrek in de hoogste schijf
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%
 

Huurwoningen: 100 miljoen euro

Om er zo snel mogelijk meer betaalbare huurwoningen (met een huur tussen de 700 en 1000 euro per maand) bij te krijgen, gaat er 100 miljoen euro naar woningcorporaties in de vorm van een belastingvoordeel. De koepelorganisatie Aedes noemt dat een ‘goede eerste stap, maar het zet geen zoden aan de dijk.’

Woningen: 75.000 erbij

Het kabinet wil dat er sneller gebouwd gaat worden: 75.000 huizen per jaar erbij. Of dat lukt is maar de vraag: het verkrijgen van vergunningen gaat niet altijd snel en de ‘bouw’ schreeuwt om personeel. Er komt 140 miljoen euro extra beschikbaar voor het bewoonbaar maken van oude bedrijventerreinen en havengebieden.

Voordeel kleine hypotheekschuld: verdwijnt

Een grote groep ouderen heeft de woning helemaal of bijna helemaal afgelost. In totaal gaat het om 572.000 woningbezitters. Deze groep kan nu gebruik maken van een belastingvoordeel: de Wet-Hillen. Daardoor hoeven ze geen eigenwoningforfait te betalen. Dat forfait is een soort bijtelling op basis van de waarde van de woning. Als de rente die een woningbezitter mag aftrekken, lager is dan die bijtelling, dan hoeven ze de bijtelling niet te betalen. Dat levert in de meeste gevallen een voordeel op van zo’n 1500 euro per jaar. De aftrek voor geen of geringe eigenwoningschuld wordt met ingang van 1 januari 2019 stapsgewijs in 30 jaar, met 3,33 procent per jaar afgebouwd.

Huurtoeslag: omlaag

De plannen om de huurtoeslag te verlagen zijn al eerder bekend gemaakt. Volgens de Woonbond leveren huurders volgend jaar gemiddeld 24 euro in. Daar blijft het niet bij. In 2022 gaat er gemiddeld 93 euro van de toeslag af. Er zijn 1,4 miljoen huurders die een toeslag krijgen.

Eigenwoningforfait: omlaag

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen.  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.060.000 euro, daalt het eigenwoningforfait naar 0,65 procent in 2019 (was 0,7 procent in 2018).

Energienota: omhoog

Elektriciteit wordt dit jaar minder zwaar belast, maar gas juist extra. Volgens de Vereniging Eigen Huis gaat een gemiddeld huishouden dit jaar (2019) zo’n 150 euro meer betalen voor energie.

Gemeentelijke belastingen: omhoog

De gemeentelijke heffingen zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting zijn vaak gebaseerd op de WOZ-waarde van woningen. Die waarde stijgt volgens de Waarderingskamer dit jaar met 7,5 tot 9,5 procent (2019). Dat betekent waarschijnlijk meer betalen aan de gemeente.