Prinsjesdag 2019 en wonen

De plannen van het kabinet raken zowel huurders als huizenbezitters. Lees hier wat Prinsjesdag 2019 voor u betekent.

Hypotheekrenteaftrek: verder omlaag

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. Elk jaar met 3 procent. Zo is vanaf 1 januari 2023 hypotheekrente alleen nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf. Afgerond is dit 37 procent.

Maximale aftrek in de hoogste schijf
  • 2019    49%
  • 2020    46%
  • 2021    43%
  • 2022    40%
  • 2023    37,05%

Eigenwoningforfait: iets omlaag

De Belastingdienst ziet woongenot (het hebben van een eigen huis) als een vorm van inkomen. Daarom moet u er belasting over betalen. Dit noemen we het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

Dit forfait loopt op, naarmate de WOZ-waarde van de woning stijgt. De meeste woningbezitters hebben een woning met een waarde tussen de 75.000 en 1.060.000 euro. Voor deze groep daalt het forfait van 0,65 naar 0,60 procent. Op papier betekent dit dat u minder belasting gaat betalen, maar de kans bestaat dat dit in werkelijkheid niet zo is, omdat de waarde van de woning in veel gevallen is gestegen. De Waarderingskamer gaat uit van een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 8 tot 10 procent. 

2 miljard extra voor woningbouw

Het kabinet stelt 2 miljard euro extra beschikbaar om woningbouw te stimuleren. Er wordt nog uitgewerkt hoe dit extra budget zal worden besteed.

Voordeel kleine hypotheekschuld (Wet Hillen): omlaag

Veel ouderen hebben de woning helemaal of bijna helemaal afgelost. Deze groep hoefde vanwege de Wet-Hillen geen eigenwoningforfait te betalen. Dit leverde een belastingvoordeel op. In de meeste gevallen was dat een voordeel van zo’n 1500 euro per jaar. Deze aftrekpost voor geen of geringe eigenwoningschuld wordt sinds 1 januari 2019 stapsgewijs met 3,33 procent per jaar afgebouwd. Voor 2020 gaat deze aftrek naar maximaal 93,3 procent.

Voorbeeldberekening:
  • Het eigenwoningforfait is 3.000 euro en de aftrekbare kosten bedragen 2.000 euro.
  • De aftrek onder de wet Hillen is dan in 2020: 93⅓ procent van 1.000 euro (3.000 - 2.000) = 933,33 euro.
  • Als belastbare inkomsten uit eigen woning resteert dan: 3.000 - 2.000 - 966,67 = 33,33 euro.
  • Over het bedrag van 33,33 euro moet inkomstenbelasting in box 1 betaald worden.

Elektriciteit minder belast, gas meer

Elektriciteit wordt ook dit jaar minder zwaar belast, maar gas juist extra. Een gemiddeld tweepersoonshuishouden zal in 2020 naar schatting 100 euro minder gaan betalen voor de energierekening.

Gemeentelijke belastingen: omhoog

De gemeentelijke heffingen zoals de onroerendezaakbelasting zijn vaak gebaseerd op de WOZ-waarde van woningen. Die waarde stijgt volgens de Waarderingskamer dit jaar met 8 tot 10 procent (2020). Dat betekent waarschijnlijk meer betalen aan de gemeente. Voor sociale huurders gaat de WOZ-waarde minder meetellen in het puntenstelsel dat de huurprijs bepaalt. Dat kan leiden tot lagere huren en/of een beperking van de huurstijging. Prinsjesdag 2019 heeft voor veel meer zaken gevolgen. Rabobank zette ze voor u op een rij.