Verbouwen. Is de verzekering goed geregeld?

Tijdens een verbouwing loopt uw huis meer risico op schade. Denk aan een leiding die per ongeluk kapotgaat of verfvlekken op uw goede vloerbedekking. Wie is daarvoor verantwoordelijk? En wat kunt u zelf doen om goed verzekerd te zijn?

Verbouwen geeft altijd onrust. U moet allerlei beslissingen nemen, u heeft allerlei mensen over de vloer en u zit een tijdje in de rommel. Verzekeringen zijn waarschijnlijk het laatste waar u aan denkt. Toch is het verstandig om daar even bij stil te staan. Stel uw aannemer de volgende vragen:
  • Wat staat er in de algemene voorwaarden van de aannemer of het klusbedrijf?
  • Is er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
  • Is de aannemer of klusser verzekerd voor diefstal van gereedschappen of bouwmaterialen uit uw huis? Dit valt niet standaard onder uw inboedelverzekering.

Schade door verbouwing

Ontstaat er schade die te maken heeft met de verbouwing en wordt die verbouwing uitgevoerd door een aannemer? Dan komt die schade voor rekening van de aannemer of het bouwbedrijf. Bijvoorbeeld als er tijdens de verbouwing iets misgaat, waardoor een lekkage ontstaat. Dit geldt ook voor schade die bouwvakkers veroorzaken, zoals verfvlekken op uw goede vloerbedekking. Het is verstandig om naar de verzekering te informeren als u een aannemer of klusbedrijf inschakelt.

Hulp van vrienden en familie

Krijg u bij de verbouwing hulp van vrienden of familie? Als zij aansprakelijk zijn voor schade die zij veroorzaken, valt dit onder hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Schakelt u deze hulptroepen in? Dan is het verstandig om te informeren of zij een aansprakelijkheidsverzekering hebben en of die schade bij een verbouwing vergoedt.

Onbewoond huis

Is de verbouwing zo ingrijpend dat u tijdelijk niet in uw huis kunt wonen? Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen opstal- of inboedelverzekering. Informeer bij uw verzekering naar de spelregels bij een onbewoond huis of lees de polisvoorwaarden.

Duidelijke afspraken

Als u gaat verbouwen is het verstandig om vooraf goed te bedenken wat u wilt. Bespreek dit met de aannemer of het klusbedrijf en vraag om een gedetailleerde offerte. Dan weet u precies wat de aannemer gaat doen en wat het kost. Zo voorkomt u misverstanden. Als er toch een conflict ontstaat en u komt er samen niet uit, kan een rechtsbijstandsverzekering nuttig zijn.  

Herbouwwaarde

Zeker na een ingrijpende verbouwing is het goed om na te gaan of uw opstal- en inboedelverzekering een aanpassing nodig hebben. Dat kan nodig zijn als de herbouwwaarde door de verbouwing hoger is geworden. Er zijn ook verzekeraars die waardeverhoging door een verbouwing automatisch meeverzekeren.