Verhuizen op latere leeftijd, wat zijn de mogelijkheden?

Misschien is het huis waar u nu woont te groot voor u, of zoekt u iets gelijkvloers met een inloopdouche. U overweegt om te verhuizen. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met het krijgen van een hypotheek of met uw kansen op een huurwoning?

Kan ik een hypotheek krijgen?

Ook op latere leeftijd kunt u nog een hypotheek krijgen, er gelden alleen wel wat andere regels. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar uw huidige inkomen, maar ook naar uw nog te verwachten inkomen (pensioen) en het eventuele vermogen. Als u het Rabobank Hypotheekdossier invult, krijgt u alvast een indruk van de mogelijkheden. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met uw adviseur voor meer informatie.  

Kan ik huren?

Huren in de vrije sector kan altijd, als u de maandhuur kunt betalen uiteraard. Vrije sector huurwoningen hebben een huur vanaf 808,06 euro (2023). Sommige verhuurders stellen eisen aan uw inkomen. Bijvoorbeeld dat uw maandinkomen minstens drie keer de maandhuur moet zijn. Ze willen er zeker van zijn dat u voldoende inkomen heeft om de huur te betalen. Voor sociale huur geldt het omgekeerde, namelijk dat uw inkomen niet te hoog mag zijn. Dit kan per woning verschillen. De verhuurder kan u verder informeren. Sociale huurwoningen zijn meestal eigendom van een woningbouwcorporatie. U schrijft zich in en komt dan op een wachtlijst. In veel regio’s gaat de inschrijving via WoningNet. Dat is handig omdat u zich maar één keer hoeft in te schrijven om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen in verschillende gemeenten.

Seniorenmakelaar

Sommige woningbouwverenigingen proberen de doorstroom naar een andere woning te bevorderen door ouderen actief te helpen bij het zoeken naar een betere woning. Zo ontstaat er ruimte voor starters en gezinnen die op zoek zijn naar grotere woningen en kunnen ouderen sneller doorstromen naar een woning die beter past. Informeer bij uw woningbouwvereniging of zij speciale regelingen hebben.

Heb ik recht op huurtoeslag?

U kunt huurtoeslag krijgen als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt. In 2020 zijn die inkomensgrenzen verruimd, waardoor meer mensen recht hebben op huurtoeslag. U mag in 2023 als alleenstaande maximaal 33.748 euro spaargeld hebben, als partners maximaal 67.496 euro. Verder mag uw huur niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. Op de website van de Belastingdienst kunt u de regels nalezen en een proefberekening maken. Wilt u een woning met zorg in de buurt? Informeer dan bij het Wmo-loket van uw gemeente naar bijvoorbeeld een aanleunwoning of woonzorgzone. Een woonzorgzone is een gewone wijk, buurt of dorp met extra aandacht voor welzijn en zorg.

Hulp bij verhuizing

In sommige gevallen vergoedt de gemeente (een deel) van de verhuiskosten. Dat kan op grond van bijzondere bijstand of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de meeste gevallen moet er dan sprake zijn van een noodgedwongen verhuizing in verband met ziekte. Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden en de regels kunnen per gemeente verschillen. Informeer daarom bij uw eigen gemeente.