Wanneer heeft u recht op huurverlaging?

Woont u in een sociale huurwoning en betaalt u meer huur dan uw woning waard is? Of heeft u een hoge huurverhoging gekregen omdat u veel verdiende, maar verdient u nu weer minder? Dan kunt u recht hebben op huurverlaging. Zorg dat u weet wanneer u in actie moet komen.

Als u recht heeft op huurverlaging, moet u dat zelf aanvragen. De verhuurder zal uw huur niet automatisch verlagen. Het is dus belangrijk dat u zelf uitzoekt of u recht heeft op een verlaging van de huur. Als u huurverlaging wilt aanvragen, moet u hiervoor zelf een brief of e-mail schrijven aan de verhuurder. Huurverlaging kunt u alleen in de volgende vijf situaties aanvragen.

1. De huur is hoger dan de maximale huurprijs

Woont u in een sociale huurwoning? Controleer dan of de huur van uw woning redelijk is. U berekent de maximale huurprijs voor uw woning aan de hand van een puntenstelsel, dat bijvoorbeeld punten geeft aan de grootte van het huis, de kamers en de WOZ-waarde. Als u meer dan de maximale huurprijs betaalt, kunt u huurverlaging aanvragen. Stuur hiervoor een brief naar de verhuurder. Als uw verhuurder het niet eens is met uw voorstel of niet reageert, kunt u de Huurcommissie inschakelen.

2. Uw inkomen is gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging

Sommige huurders betalen een hogere huur omdat ze een hoger inkomen hebben. Dat heeft de overheid bepaald. Heeft u in 2022 meer huurverhoging heeft gekregen omdat u in het peiljaar 2020 een hoog inkomen had? En was uw inkomen alleen in dat jaar zo hoog, bijvoorbeeld omdat u dat jaar een ontslagvergoeding, lijfrenteuitkering of extra bonus kreeg? Dan kunt u de huurverhoging misschien laten terugdraaien.  Dit waren de inkomensgrenzen in 2022 (peiljaar 2020).   
Uw situatie Uw maximale huurverhoging
U woont alleen en uw inkomen ligt tussen de  47.948 en 56.527 euro 50 euro
U woont niet alleen en uw gezamenlijk inkomen ligt tussen de 55.486 en 75.369 euro 50 euro
U woont alleen en uw inkomen ligt hoger dan  56.527 euro 100 euro
U woont niet alleen en uw gezamenlijk inkomen ligt hoger dan 75.369 euro 100 euro
Lag uw inkomen in 2021 en/of 2022 weer onder de inkomensgrens? Dan kunt u de extra huurverhoging laten terugdraaien. U heeft hiervoor een inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. Om de huurverlaging aan te vragen stuurt u eerst een brief naar de verhuurder. Daarin noemt u een datum waarop u wilt dat de huurverlaging ingaat. Die datum moet minimaal twee maanden verder liggen. U kunt geen huurverlaging krijgen met terugwerkende kracht. Als uw verhuurder niet akkoord gaat of niet reageert kunt u de Huurcommissie inschakelen. Als uw huur wordt verlaagd, geldt de nieuwe huurprijs tot de eerstvolgende jaarlijkse huurverhoging. 

3. Uw woning is slecht onderhouden

Woont u in een slecht onderhouden sociale huurwoning? Dan kan dit een reden zijn voor huurverlaging. U moet de gebreken eerst bij de verhuurder melden en vragen om alles te repareren. Als uw verhuurder het niet oplost kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie kan de huur verlagen, maar dit gebeurt alleen bij onderhoudsklachten die de commissie ernstig vindt. Bijvoorbeeld als er geen luchttoevoer en -afvoer is in de toiletruimte, keuken, woonkamer, slaapkamer of badkamer.

4. U bent net verhuisd en de huurprijs is te hoog

Woont u minder dan 6 maanden in uw woning? En bent u het niet eens met uw huurprijs? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de huur te beoordelen. De Huurcommissie berekent de maximale huurprijs voor uw woning. Dit kan alleen binnen de eerste zes maanden nadat het huurcontract is ingegaan. Als u een tijdelijk huurcontract heeft van maximaal twee jaar, kunt u deze huurverlaging tot zes maanden na afloop van het tijdelijke huurcontract aanvragen.