Wanneer heeft u recht op huurverlaging?

Woont u in een sociale huurwoning en betaalt u meer huur dan uw woning waard is? Of heeft u een hoge huurverhoging gekregen omdat u veel verdiende, maar verdient u nu weer minder? Dan kunt u recht hebben op huurverlaging. Zorg dat u weet wanneer u in actie moet komen.

Als u recht heeft op huurverlaging, moet u dat zelf aanvragen. De verhuurder zal uw huur niet automatisch verlagen. Het is dus belangrijk dat u zelf uitzoekt of u recht heeft op een verlaging van de huur. Als u huurverlaging wilt aanvragen, moet u hiervoor zelf een brief of e-mail schrijven aan de verhuurder. Huurverlaging kunt u alleen in de volgende vijf situaties aanvragen.

1. De huur is hoger dan de maximale huurprijs

Woont u in een sociale huurwoning? Controleer dan of de huur van uw woning redelijk is. U berekent de maximale huurprijs voor uw woning aan de hand van een puntenstelsel, dat bijvoorbeeld punten geeft aan de grootte van het huis, de kamers en de WOZ-waarde. Als u meer dan de maximale huurprijs betaalt, kunt u huurverlaging aanvragen. Stuur hiervoor een brief naar de verhuurder. Als uw verhuurder het niet eens is met uw voorstel of niet reageert, kunt u de Huurcommissie inschakelen.

2. Uw inkomen is gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging

Sommige huurders betalen een hogere huur omdat ze een hoger inkomen hebben. In 2020 bijvoorbeeld mocht de huur voor mensen met een inkomen boven de 43.574 euro (peiljaar 2018) meer stijgen dan voor mensen met een lager inkomen. De maximale huurstijging was toen 5,1 procent, maar als u meer dan 43.574 euro verdiende, mocht de huur met 6,6 procent omhoog. Dat heeft de overheid bepaald.

Is uw huur extra verhoogd vanwege uw inkomen, maar lag uw inkomen in 2019 niet boven de 44.655 euro? Dan kunt u de extra huurverhoging laten terugdraaien. Dit kan alleen voor de huurverhogingen van 2019 en 2020. U heeft hiervoor een inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. Om de huurverlaging aan te vragen stuurt u eerst een brief naar de verhuurder. Daarin noemt u een datum waarop u wilt dat de huurverlaging ingaat. Die datum moet minimaal twee maanden verder liggen. U kunt geen huurverlaging krijgen met terugwerkende kracht. Als uw verhuurder niet akkoord gaat of niet reageert kunt u de Huurcommissie inschakelen. Als uw huur wordt verlaagd, geldt de nieuwe huurprijs tot de eerstvolgende jaarlijkse huurverhoging. De regering heeft voor het jaar 2021 besloten dat de huur niet mag worden verhoogd.

3. Uw woning is slecht onderhouden

Woont u in een slecht onderhouden sociale huurwoning? Dan kan dit een reden zijn voor huurverlaging. U moet de gebreken eerst bij de verhuurder melden en vragen om alles te repareren. Als uw verhuurder het niet oplost kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie kan de huur verlagen, maar dit gebeurt alleen bij onderhoudsklachten die de commissie ernstig vindt. Bijvoorbeeld als er geen luchttoevoer en -afvoer is in de toiletruimte, keuken, woonkamer, slaapkamer of badkamer.

4. U bent net verhuisd en de huurprijs is te hoog

Woont u minder dan 6 maanden in uw woning? En bent u het niet eens met uw huurprijs? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de huur te beoordelen. De Huurcommissie berekent de maximale huurprijs voor uw woning. Dit kan alleen binnen de eerste zes maanden nadat het huurcontract is ingegaan. Als u een tijdelijk huurcontract heeft van maximaal twee jaar, kunt u deze huurverlaging tot zes maanden na afloop van het tijdelijke huurcontract aanvragen.