Wie helpt bij burenoverlast?

Geluids- of stankoverlast van de buren kan erg vervelend zijn. Een goed gesprek helpt soms, maar niet altijd. Wat kunt u nog meer doen als de overlast uw leven bepaalt?

Op de website Overlastadvies.nl vindt u alle informatie over mogelijke overlast bij elkaar. Is het bijvoorbeeld vooral geluid waar u last van heeft? Of gaat het misschien om drugsoverlast of om intimidatie? Heeft u de problemen zelf al met de buren besproken? Heeft uw buurman of buurvrouw misschien hulp nodig? Al deze zaken zijn van belang bij het bepalen van de juiste aanpak. Direct na het beantwoorden van de vragen, kunt u een document downloaden met een advies. Hierin vindt u niet alleen terug wat u kunt doen om de overlast tegen te gaan, maar ook welke instanties u hierbij kunnen helpen.

Eerst praten

Weten de buren wel dat ze overlast veroorzaken? En weten ze wat dat voor u betekent? Dat u slecht slaapt bijvoorbeeld of niet meer buiten wilt zitten? Het is belangrijk om dat aan uw buren te vertellen. Doe dat op een moment dat u rustig bent. Als u erg boos bent, kunt u beter even wachten. Vraag ook of een gesprek uitkomt. Is het niet het juiste moment, probeer dan een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Maak in het gesprek duidelijk waar u last van heeft en dat u zoekt naar een oplossing. Lukt dat niet in één keer, maak dan een nieuwe afspraak. Blijf positief en neem altijd beleefd afscheid van elkaar.

Buurtbemiddeling

Op problemenmetjeburen.nl vindt u informatie over buurtbemiddeling in uw gemeente en wat u kunt doen om burenoverlast te stoppen. In bijna alle gemeenten zijn buurtbemiddelaars actief. Dit zijn goed getrainde, deskundige vrijwilligers. Ze wonen zelf in de buurt en helpen om buren dichterbij elkaar te brengen. U kunt uw verhaal doen aan de vrijwilliger en als u wilt gaat hij of zij praten met uw buren. Buurtbemiddeling kan ook een gesprek tussen beide buren begeleiden. Het is de bedoeling dat de buren zelf een oplossing bedenken.

Verhuurder

Wonen uw buren in een huurwoning, dan kunt u de overlast melden bij de verhuurder. Woningcorporaties hebben vaak zelf een buurtbemiddelaar die samenwerkt met de politie. Bij ernstige overlast kan de verhuurder juridische stappen zetten.

Wijkagent

U kunt uw problemen met overlast ook bespreken met uw wijkagent. Deze agent kent uw buurt goed en wil graag weten wat er speelt. Soms kan de agent de problemen zelf helpen oplossen. In andere gevallen verwijst hij door naar andere instanties. Als de overlast strafbaar is, bijvoorbeeld bij drugshandel of wietteelt, neemt de wijkagent direct maatregelen.

Meldpunt zorg en overlast

Vermoedt u psychische problemen bij buren die voor overlast zorgen? Dan kunt u het Meldpunt zorg en overlast van de GGD inschakelen. Het meldpunt adviseert en regelt zo nodig hulp voor een verwarde of psychisch zieke bewoner. Is er in uw omgeving geen meldpunt, dan kunt u ook de wijkagent of de verhuurder (als het gaat om een huurhuis) om hulp vragen.

Gemeente

Als buurtbemiddeling niet werkt, kan de burgemeester gedragsaanwijzingen geven aan buren die ernstige overlast veroorzaken. Dat staat in de Wet aanpak woonoverlast. De burgemeester kan bijvoorbeeld verbieden dat iemand teveel huisdieren heeft of ’s nachts bezoek ontvangt. Volgt een bewoner de gedragsaanwijzingen niet op, dan kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen.

Rechtsbijstandverzekering

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. Neem contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Juridische stappen

Komt u er echt niet uit en ziet u geen andere oplossingen meer, dan kunt u eventueel een rechtszaak beginnen tegen uw buren. U moet dan kunnen aantonen dat uw buren ‘onrechtmatige hinder’ veroorzaken. Het is lastig vast te stellen wat dat precies is. Een beetje overlast van geluid, stank of vervuiling hoort nu eenmaal bij het leven in een stad of dorp. Of de overlast te ver gaat, hangt af van de situatie. De rechter kan de buren verplichten iets te doen aan de hinder die ze veroorzaken. Houden ze zich daar niet aan, dan moeten ze de dwangsom betalen. Doen ze dat niet, dan moet u weer naar de rechter om het geld te innen.

Meer informatie

Op de website van de politie en de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over burenoverlast.