Wonen met zorg, dit kunt u kiezen

Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Zoekt u naar een manier om zelfstandig te wonen, maar wél met zorg onder handbereik? Dit zijn zes mogelijkheden.  

1. Verzorgingshuis nieuwe stijl

Veel voormalige verzorgingshuizen hebben hun kamers omgebouwd tot zelfstandige studio’s en appartementen. U heeft uw eigen voordeur en uw eigen huishouden. De huurprijzen vallen meestal binnen de grenzen van de huurtoeslag. Soms betaalt u extra servicekosten voor bijvoorbeeld alarmering of een nachtportier. Als u later toch zorg nodig heeft, kan de gemeente of de zorgorganisatie waarmee u contact heeft dat voor u regelen. Er zijn veel verschillende namen voor deze woonvorm, zoals wonen met zorg, verzorgd wonen, beschermd wonen of zorgeloos wonen. U vindt deze appartementen niet alleen in voormalige verzorgingshuizen, maar ook in nieuwbouwprojecten. U leest er meer over in het artikel Het verzorgingshuis nieuwe stijl.

2. Aanleunwoning

Aanleunwoningen zijn kleine, gelijkvloerse woningen, vaak in de buurt van een verpleeghuis. In een aanleunwoning woont u zelfstandig. In het verpleeghuis kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van het restaurant, de clubs en u kunt meedoen aan gezellige middagen. Woont u in een aanleunwoning en heeft u zorg nodig? Medische thuiszorg regelt u via de huisarts of de wijkverpleegkundige. Zij vragen de zorg aan bij de zorgverzekering en regelen daarmee ook uw indicatie voor zorg. Thuishulp, zoals huishoudelijke hulp regelt u via het Wmo-loket van de gemeente. De meeste aanleunwoningen zijn sociale huurwoningen, waarvan de huurprijs binnen de grenzen van de huurtoeslag valt.

3. Mantelzorgwoning

In een grote achtertuin kan een tijdelijke mantelzorgwoning worden geplaatst. Dat is een volledig zelfstandige woonruimte met stromend water, elektriciteit, verwarming en een eigen huisnummer. Zo kunnen volwassen kinderen vanuit hun eigen huis voor bijvoorbeeld hun ouders zorgen. Of in ieder geval een oogje in het zeil houden. Als u een mantelzorgwoning wilt bouwen in de achtertuin, moet u zich aan regels houden. Een zorgindicatie is vaak een eis, maar niet altijd. Steeds meer gemeenten vinden het goed als u een mantelzorgwoning bouwt met het oog op de toekomst. Dus ook als er nog géén indicatie voor zorg is. Dat heet een pre-mantelzorgwoning.

4. Lichte zorg in het verpleeghuis

In de meeste verpleeghuizen zijn nog steeds kamers beschikbaar voor mensen met een lichte zorgindicatie. U kunt dan beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. U heeft uw eigen voordeur, badkamer en keuken. U woont zelfstandig maar er is professionele zorg onder handbereik en ook voor wassen en eten kan worden gezorgd. Met deze indicatie valt u onder de Wet langdurige zorg (Wlz)

5. Dagelijks 24-uur zorg thuis

24-uurszorg krijgt u in een verpleeghuis. Maar als u echt liever thuis wilt blijven wonen, kunt u ook thuis 24 uur per dag verzorgd worden. Dit kan alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij een verblijf in het verpleeghuis. Ook moet de zorg thuis 'verantwoord' en 'doelmatig' zijn. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) wordt verzorgd door een zorginstelling in uw buurt. U kunt ook zorg en ondersteuning krijgen van verschillende zorgaanbieders. Dan heeft u een Modulair Pakket Thuis (MPT). In het zorgplan staan de afspraken.  

6. Wonen en zorg in uw eigen buurt

Nu thuis blijven wonen heel gewoon is geworden, is omkijken naar elkaar nog belangrijker dan vroeger. Steeds meer gemeenten proberen buurten en wijken voor oudere bewoners anders in te richten. Dat moet het makkelijker maken voor buurtbewoners om elkaar goed te leren kennen en misschien zelfs elkaars mantelzorger te worden. Een paar voorbeelden.

ParkEntree in Schiedam is de eerste seniorenbuurt van Nederland. Anoniem wonen is er onmogelijk. Buren staan er voor elkaar klaar en zorgen voor elkaar.

KilimanjaroWonen ontwikkelt waar het fijn is om oud te worden, de zogenaamde ZorgSamenbuurten. Ook in deze buurten kijken buurtbewoners naar elkaar om. Ze kunnen een beroep op elkaar doen en iets voor elkaar betekenen. Jong en oud woont er door elkaar heen.

Rotterdam wil dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden, dichtbij hun sociale contacten. De stad bedacht de Ouderenhubs, wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en zorg en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. Woningen worden geschikt gemaakt om langer thuis te blijven wonen en in de wijk komen looproutes en scootmobielstallingen.

Het Bejaardenhuis van de Toekomst is een wijk waar het voor jong én oud prettig wonen is, vindt de  gemeente Den Bosch. Buurten en wijken moeten het beste bieden van de vroegere bejaardenhuizen, zoals activiteiten voor en door ouderen, een wijkrestaurant, een zondagmiddag-brunch met kaartmiddag of een dansmiddag.

Wilt u graag samen met anderen wonen? Dan is een woongroep of woongemeenschap misschien iets voor u. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een woongemeenschap waar de bewoners een bepaalde interesse of leefstijl delen. Zoals Eikpunt in Lent waar zo’n honderd bewoners van verschillende generaties samenwonen vanuit een gezamenlijk idee over duurzaam wonen.

In een Knarrenhof wonen de bewoners op zichzelf, met met burenhulp en gelijkgezinden onder handbereik. De eerste Knarrenhofjes staan in Zwolle en Hardenberg. Er zijn plannen om ook in een aantal andere gemeenten Knarrenhofjes te bouwen.