Wordt mijn huur verlaagd, verhoogd of bevroren? Zo zit het in 2021

Bijna ieder jaar gaan de huren van bijna alle huurhuizen omhoog. Dit jaar is een uitzondering. Voor veel huurders blijft de huur dit jaar gelijk. Sommige huurders krijgen zelfs huurverlaging. Dat hangt af van uw inkomen, met hoeveel mensen u woont en of u een sociale huurwoning heeft of niet. Hoe zit dat precies?

Voor sociale huurwoningen gelden al jaren afspraken voor het vaststellen van de huur. Een woning waarvan de huur in 2021 niet hoger is dan 752,33 euro, is een sociale huurwoning. Dit jaar kan de huur van een sociale huurwoning gelijk blijven of zelfs dalen. Dit jaar gelden voor het eerst ook regels voor de huurverhoging in de vrije sector. Als u huurt in de sociale sector mag de huur wel stijgen, maar niet onbeperkt.

De huur blijft gelijk

Bijna alle huurders van een sociale huurwoning blijven dit jaar dezelfde huur betalen als vorig jaar. De huur wordt dus een jaar bevroren. Wil uw verhuurder de huur toch verhogen? Dat mag niet. De overheid heeft bepaald dat huren van sociale huurwoningen dit jaar niet omhoog mogen gaan. U kunt dus bezwaar maken tegen de huurverhoging die uw verhuurder voorstelt. Komt u er met de verhuurder niet uit, dan kunt u naar de Huurcommissie gaan.

De huur gaat omlaag

Sommige huurders van een sociale huurwoning krijgen dit jaar eenmalig huurverlaging. Dat geldt voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. De overheid heeft vastgesteld bij welk inkomen en bij welke huur de huur omlaag moet. Of u huurverlaging krijgt hangt niet alleen af van uw inkomen, maar ook van het aantal mensen met wie u woont en of u of uw huisgenoot AOW krijgen.

Als u recht heeft op huurverlaging, krijgt u die waarschijnlijk automatisch. Woningcorporaties vragen aan de Belastingdienst wie van hun huurders een laag inkomen hebben. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar uw inkomen in 2019. Als u de huurverlaging krijgt, heeft de corporatie u daar als het goed is voor 1 april een brief over gestuurd.

Heeft u geen brief gekregen en is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan is het goed om zelf in actie te komen. In dit artikel leest u wat precies de inkomensgrenzen zijn en hoe u de eenmalige huurverlaging zelf kunt aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging? Misschien is er een andere reden waarom u huurverlaging kunt aanvragen. Daarover leest u meer in dit artikel.

De huur gaat omhoog

Alleen huurders in de vrije sector kunnen dit jaar huurverhoging krijgen. Die verhoging is voor het eerst wel aan regels gebonden. Tot nu toe mochten verhuurders in de vrije sector zelf bepalen met welk percentage ze de huur verhoogden. Vanaf dit jaar moeten ze zich houden aan de regels die de overheid heeft bepaald. Dat betekent dat de huur dit jaar niet meer omhoog mag gaan dan 2,4 procent. Als er in uw huurcontract een lager percentage staat, dan geldt het lagere percentage. Wil uw verhuurder de huur toch met meer dan 2,4 procent verhogen? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Doe dit voordat de verhuurder de huurverhoging wil laten ingaan. U kunt hiervoor ook de Huurcommissie om hulp vragen.