Zo controleert u de servicekosten

Het narekenen van uw servicekosten kan u veel opleveren. Soms zijn de kosten te hoog doorberekend en heeft u recht op terugbetaling. Maar hoe weet u of u te veel betaalt? Daarvoor moet u de servicekosten controleren.

Huurders betalen vaak servicekosten, bijvoorbeeld voor energiekosten of schoonmaakkosten. Ook eigenaren van een appartement moeten vaak servicekosten betalen aan de Vereniging van Eigenaren. Huurders moeten hun servicekosten op een andere manier controleren en terugvragen dan eigenaren.

Huurdersvereniging

Huurt u een woning en is er in het gebouw een huurdersvereniging actief? Dan bent u in het voordeel. Een huurdersvereniging controleert de afrekening van de servicekosten vaak voordat de afrekening naar alle verhuurders wordt gestuurd. De huurdersvereniging kijkt bijvoorbeeld of de rekeningen bij de juiste woning zijn geboekt en of het btw-bedrag wel klopt. Als de verhuurder fouten heeft gemaakt in de afrekening, kan de huurdersvereniging de verhuurder hierop wijzen.

De huurdersvereniging beoordeelt ook of de kosten redelijk zijn en kijkt naar kostprijs van de diensten die worden ingekocht. Die prijs kan soms omlaag door prijzen van dienstverleners te vergelijken. Verhuurders doen dat niet altijd, omdat ze er geen belang bij hebben. Ze kunnen toch alle kosten doorberekenen aan de huurders.

Vooral voor de energiekosten is het handig verschillende prijzen te vergelijken. Door snelle prijsveranderingen kan het voordelig zijn elk jaar op een andere leverancier over te stappen. De huurdersvereniging vraagt aan de verhuurder wie de leveranciers zijn en kan afspraken maken over goedkopere inkoop voor de toekomst.

Als u denkt dat uw servicekosten te hoog zijn, kunt u aan de huurdersvereniging vragen om hiernaar te kijken. Ook kan de huurdersvereniging helpen als de verhuurder een fout heeft gemaakt in de verdeling van de kosten over de huizen.

Zelf controleren

Als er geen huurdersvereniging is, kunt u ook zelf of samen met andere huurders de servicekosten controleren. Het controleren kost vaak veel tijd omdat u verschillende rekeningen moet opvragen en nakijken.

Als de verhuurder weigert om de rekeningen te geven of als de rekeningen geen duidelijkheid geven, kunt u de Huurcommissie of de rechter inschakelen. Deze bepaalt dan hoeveel servicekosten u moet betalen. Bij de Huurcommissie kunt u alleen terecht als u in een sociale huurwoning woont of als in het huurcontract staat dat u naar de Huurcommissie kunt. In andere gevallen moet u naar de rechter.

Houd zelf goed in de gaten of de diensten waarvoor u betaalt ook worden uitgevoerd. Denkt u bijvoorbeeld dat de kosten voor de glazenwasser te hoog zijn omdat uw ramen minder vaak worden gewassen dan afgesproken? Dan is het belangrijk om te kunnen laten zien wanneer de glazenwasser is geweest.

De verhuurder mag alleen kosten in rekening brengen die in het huurcontract staan. Hij mag geen kosten in rekening brengen die hij volgens de wet zelf moet betalen. Hij moet alle kostenposten op de afrekening duidelijk omschrijven, zodat u ze kunt controleren. Termen zoals ‘overige kosten’, ‘toezicht’ of ‘kosten directie’ zijn te vaag. Vraag eventueel aan de verhuurder om onduidelijke posten toe te lichten.

Vereniging van Eigenaren

Bent u eigenaar van een appartement, dan moet u servicekosten betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Hieronder vallen dezelfde kosten als bij huurwoningen, maar er komen nog een paar kostenposten bij. Als eigenaar bent u ook verantwoordelijk voor de verzekering en voor het onderhoud van het gebouw. U betaalt hiervoor aan de VvE een vast bedrag per maand. De VvE bouwt hiermee een reserve op voor noodzakelijk onderhoud. Meestal betaalt de VvE ook de opstalverzekering. Als de VvE gebruik maakt van een professionele VvE-beheerder, moet u ook daaraan meebetalen.

Wilt u de servicekosten controleren, dan kunt u aan het bestuur van de VvE de documenten vragen die u nodig heeft, zoals de begroting en de rekeningen. Bezoek ook de Algemene Ledenvergadering, zodat u vragen kunt stellen en met andere eigenaren kunt overleggen. Ook kunt u op de vergadering een voorstel doen om bepaalde kosten te verlagen. Overleg is de beste manier om iets te doen aan de servicekosten, want als eigenaren bent u samen verantwoordelijk voor deze kosten.