Zo maakt u een slapende Vereniging van Eigenaren actief

Als u in een koopappartement woont, leeft u met alle buren samen in één gebouw. U moet dan samen beslissen over bepaalde zaken, zoals verzekeringen en onderhoud. Hiervoor heeft ieder gebouw een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is wettelijk verplicht, maar veel VvE's leiden een slapend bestaan. Waarom is dat vervelend en wat kunt u hieraan doen?

Wat is een VvE?

Een appartementencomplex heeft altijd een Vereniging van Eigenaren. Dat moet, want u koopt niet alleen uw eigen appartement, maar wordt ook mede-eigenaar van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het gebouw en vertegenwoordigt de belangen van alle eigenaren.

Waarom is een VvE belangrijk?

De VvE zorgt ervoor dat het gebouw in goede staat blijft. De VvE maakt hiervoor een meerjarenonderhoudsplan en laat reparaties aan het gebouw uitvoeren. Ook is de VvE verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en een jaarrekening. De VvE geeft de leden informatie over lopende projecten, inkomsten en uitgaven. Hiervoor wordt minimaal één keer per jaar een vergadering gehouden. Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de VvE en bent u verplicht mee te betalen aan de kosten die de VvE maakt.

Wat is een slapende VvE?

Als een VvE niet vergadert, geen onderhoudsplanning heeft en geen geld reserveert voor onderhoud, noemen we dat een slapende VvE.

De risico’s van een slapende VvE

Als de VvE slaapt, wordt het gebouw meestal niet of heel beperkt onderhouden. Dat brengt risico’s met zich mee. Er is dan geen spaargeld om reparaties en groot onderhoud uit te voeren. Als er iets aan het pand moet gebeuren, moeten alle bewoners het geld in één keer betalen. Lukt dit niet, dan is er kans op achterstallig onderhoud. U woont dan minder prettig en uw appartement kan minder waard worden. Ook kan het lastiger zijn om een hypotheek te krijgen, omdat er geen zekerheid is over de staat van het pand en de kosten die u in de toekomst moet betalen. Als er geen opstalverzekering is, is het pand niet verzekerd als er brand uitbreekt. Een actieve VvE is ook belangrijk bij het verkopen van uw appartement. Voor kopers van een appartement is een actieve en gezonde VvE een belangrijk pluspunt.

Hoe maakt u een slapende VvE wakker?

Als u een slapende VvE actief wilt maken, kunt u hier zelf een rol in spelen. Het is prettig om dit samen met andere eigenaren te doen. Vraag aan uw buren of andere bewoners van het gebouw of ze u daarbij willen helpen. Als er geen bestuur is, kunnen de leden zelf een vergadering organiseren. U moet daarvoor alle leden uitnodigen.

De eerste vergadering

Het is belangrijk dat u voor de eerste vergadering een agenda opstelt. Dat is nodig om besluiten te kunnen nemen over de punten die besproken moeten worden. Zet in ieder geval de volgende punten op de agenda voor de eerste vergadering.

  • Wie wordt de voorzitter van de vergadering?
  • Wie wordt de bestuurder/beheerder van de Vereniging van Eigenaren? Gaat u het beheer als bewoners zelf doen, of schakelt u hier een bedrijf voor in?
  • Wie schrijft de VvE in bij de Kamer van Koophandel?
  • Wie opent de bankrekening op naam van de VvE en bij welke bank?
  • Is er achterstallig onderhoud dat snel moet gebeuren?
  • Wie maakt het meerjarenonderhoudsplan en de begroting? Hieruit volgt ook de maandelijkse bijdrage voor de leden. Wie gaat deze innen?
  • Wie gaat de verzekeringen die nodig zijn afsluiten?

Tijdens de vergadering moeten alle leden de kans krijgen om te stemmen, bijvoorbeeld over de benoeming van de bestuursleden. Als een bewoner niet naar de vergadering kan komen maar wel wil stemmen, mag hij of zij een volmacht geven aan iemand anders. De vergadering mag alleen besluiten nemen als er voldoende eigenaren aanwezig zijn. Leg alle afspraken en besluiten vast in de notulen en stuur alle leden een kopie.

De VvE actief houden

Als alle afspraken zijn gemaakt en de acties in gang zijn gezet, is de VvE actief. Om de VvE actief te houden is het belangrijk dat het bestuur haar taken goed uitvoert en dat de leden hun bijdragen betalen. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de leden informatie krijgen over de voortgang. Ook moet het bestuur één of twee keer per jaar een vergadering uitschrijven.