Zo vraagt u subsidie aan om uw huis te verduurzamen

Als u uw huis wilt isoleren, kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Ook voor een warmtepomp, een zonneboiler of aansluiting op het warmtenet is subsidie mogelijk. Veel mensen vinden het lastig om deze subsidie aan te vragen. Met deze tips gaat het makkelijker.

De Investeringssubsidie voor Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld voor huiseigenaren die in hun eigen huis wonen. U kunt geen subsidie krijgen voor maatregelen die u neemt in een tweede huis of huurhuis. Voor een nieuwbouwwoning kunt u alleen subsidie aanvragen als de omgevingsvergunning voor 30 juni 2019 is aangevraagd. U kunt subsidie krijgen voor vijf verschillende isolatiemaatregelen. Dat zijn isolatie van een spouwmuur, gevel, bodem of vloer, dak (of zolder- of vlieringvloer) en isolerend glas. Verder kunt u subsidie aanvragen voor een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en een elektrische kookplaat.

Let op de voorwaarden

Voor iedere maatregel gelden voorwaarden. U vindt alle voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees deze voorwaarden goed door, dat voorkomt teleurstellingen. Twijfelt u of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met de RVO. Er is een chat, u kunt bellen, mailen en via social media contact opnemen. Subsidie kunt u alleen achteraf aanvragen, dus pas nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd.

Subsidie aanvragen stap voor stap

Er komt veel kijken bij het aanvragen van subsidie. Dit zijn de stappen die u moet nemen.

  • Controleren of uw maatregel op de meldcodelijst staat.
  • Een bedrijf kiezen dat de maatregel(en) gaat uitvoeren.
  • Foto’s maken van de oude en de nieuwe situatie.
  • Zorgen voor goede informatie op de factuur en de factuur goed bewaren.
  • Informatie verzamelen, zoals een productomschrijving en een betaalbewijs.
  • Subsidie online aanvragen.
  • Subsidie ontvangen.

Meldcodes

Voor het aanvragen van subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregelen heeft u een meldcode nodig. De RVO vraagt hiernaar bij de subsidieaanvraag. Controleer daarom voordat u een maatregel neemt of deze maatregel op de meldcodelijst staat. Meldcodelijsten vindt u per maatregel op de website van de RVO. Het zijn lange lijsten met alle materialen en apparaten waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Als de maatregel die u wilt nemen niet op de lijst staat, dan kunt u alsnog subsidie aanvragen. U stuurt dan bij de aanvraag een productbeschrijving en technische documentatie mee. Als de maatregel niet aan de eisen voldoet, dan wijst de RVO de aanvraag af en ontvangt u geen subsidie. Het is verstandig om altijd eerst contact op te nemen met de RVO als uw maatregel geen meldcode heeft.

Installatiebedrijf inschakelen

U krijgt alleen subsidie als u de maatregelen laat uitvoeren door een professioneel bedrijf. Als u zelf aan het werk gaat, kunt u geen subsidie aanvragen. Schakel daarom een bouw- of installatiebedrijf in. Maak goede afspraken met het bouwbedrijf en zorg dat zij de meldcode opnemen in de offerte en de factuur. Maak bij isolatiemaatregelen duidelijke afspraken met het bouwbedrijf over het aantal vierkante meters, het soort isolatiemateriaal dat wordt aangebracht en de dikte van het materiaal. Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Een bewijs van aanschaf is een getekende offerte of een opdrachtbevestiging. Een betalingsbewijs is bijvoorbeeld een factuur waarop de leverancier heeft verklaard dat er is betaald. Een rekeningafschrift van de bank is ook een betaalbewijs.

Foto's maken

Maak foto's van de werkzaamheden. Als u isolatiemaatregelen neemt, moeten de naam, het merk, het soort isolatiemateriaal en de dikte van het isolatiemateriaal, op de foto’s te zien zijn. Bent u niet aanwezig bij de installatie, zorg dan voor een foto van het etiket en een foto van de codering.

Factuur

Zorg dat het bouwbedrijf op de factuur en andere stukken het juiste aantal vierkante meters vermeldt. Isolatie van een nieuwe dakkapel of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie. Heeft u de woning laten uitbreiden én laten isoleren, zorg dan dat duidelijk op de factuur staat welk deel voor isolatie is. Bespreek dit vooraf met het bouwbedrijf. De uitvoeringsdatum is de datum waarop de werkzaamheden van de isolatiemaatregel zijn afgemaakt. De installatiedatum is de datum waarop de aansluiting van de warmtepomp, de zonneboiler of een warmtenet klaar is en werkt.

Subsidieaanvraag voorbereiden

Voor de aanvraag heeft u de Digid-app of DigiD met sms-controle nodig. Bij de subsidieaanvraag moet u bewijzen meesturen, zoals digitale foto's, meldcode, factuur en betaalbewijs en productomschrijving. Controleer vooraf bij de RVO welke gegevens u nodig heeft voor de aanvraag en zorg dat u alles compleet heeft.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie tot 24 maanden na de installatie van de maatregelen aanvragen. Dat gaat via het e-loket op de site van de RVO. Hierop kunt u inloggen met uw DigiD. U vindt u het aanvraagformulier onder 'Nieuwe aanvraag'. Klik op het formulier 'Inversteringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)’. Vul dit formulier in en voeg alle bewijsstukken toe. Wilt u de aanvraag op een later moment bewerken of afmaken, dan vindt u de gegevens die u al heeft ingevuld, terug onder 'Mijn aanvragen'. Controleer of u alles goed heeft ingevuld en of alle bijlagen goed geüpload zijn. U kunt daarna de aanvraag versturen.

Dubbele isolatiesubsidie

In het verleden moest u twee isolatiemaatregelen nemen om subsidie te krijgen.  Vanaf 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor één isolatiemaatregel. Deze isolatiemaatregel moet na 1 april 2022 zijn aangebracht. Neemt u binnen 24 maanden na die eerste maatregel nog één of meer maatregelen, zoals een warmtepomp, zonneboiler en/of een andere isolatiemaatregel, dan verdubbelt het subsidiebedrag voor de isolatiemaatregelen.

Na de aanvraag

Na het indienen van de aanvraag stuurt de RVO een ontvangstbevestiging met referentienummer. De RVO streeft ernaar om de aanvragen binnen acht weken af te handelen. Lukt dat niet, dan stuurt de RVO na zeven weken een brief waarin staat dat de afhandeltermijn verlengd wordt. In de zomer van 2023 duurde het afhandelen van de subsidieaanvragen langer dan acht weken.

De subsidiepot wordt ieder jaar opnieuw gevuld tot 2030. Op deze pagina kunt u zien hoeveel er nog over is voor dit jaar.