Zonnepanelen kopen blijft gunstig

Zonnepanelen op het dak zijn niet alleen goed voor het milieu, maar leveren ook geld op. Voor opgewekte stroom die u zelf niet direct in huis verbruikt, krijgt u van het energiebedrijf een hoge vergoeding. Zo gaat dat in ieder geval tot 2020. Het is dus nog niet te laat om te profiteren!

Zonnepanelen zijn kostbaar. Tien panelen kosten al gauw €4.400. Toch levert dit bedrag op het dak in veel gevallen meer rendement op dan geld op een spaarrekening. Eigenaren van zonnepanelen verdienen de aanschafprijs gemiddeld in zes tot negen jaar terug. Dat komt bijvoorbeeld doordat particuliere woningeigenaren de BTW op de aanschafprijs terug kunnen vragen. Bij een aankoopprijs van €4.400 bedraagt de BTW €763. Dat scheelt dus behoorlijk. De rest van het bedrag is terug te verdienen door de besparing op de energierekening. Dankzij de opgewekte zonnestroom hoeft u namelijk minder stroom te kopen van het energiebedrijf. Sterker nog: als u op een zonnige dag meer opwekt dan u op dat moment zelf nodig heeft, mag u dit terugleveren aan het energiebedrijf tegen hetzelfde tarief dat u als klant voor elektriciteit betaalt. Dit heet de salderingsregeling.

Terugleversubsidie

De afgelopen jaren was het onzeker of de salderingsregeling zou blijven bestaan. Door de gunstige regeling en de dalende prijzen van zonnepanelen, kochten steeds meer mensen zonnepanelen. Daardoor kreeg de overheid steeds minder energiebelasting binnen. Minister Wiebes van Economische zaken heeft nu voorgesteld de saldering vanaf 2020 te vervangen door een ‘terugleversubsidie’. Dat betekent dat u voor opgewekte stroom minder of geen vergoeding meer van uw energiebedrijf ontvangt, maar een subsidie van de overheid. Minister Wiebes heeft beloofd dat de eventueel nieuwe regeling even gunstig zal zijn als de oude. Waarschijnlijk blijft de terugverdientijd in grote lijnen gelijk. Harde garanties geeft de minister niet.

Aanschaffen of niet?

Als u overweegt zonnepanelen aan te schaffen, moet u eerst onderzoeken of uw dak geschikt is en hoe groot de verwachte besparing op de energierekening is. Een plat dak en een schuin dak op het zuiden krijgen de meeste zonne-uren, een dak op het noorden en een dak waarop veel schaduw valt van bomen of schoorstenen minder. Een installateur kan u een inschatting geven van de verwachte opbrengst van de zonnepanelen in uw situatie. Na installatie van de zonnepanelen start u direct met besparen op uw energierekening. U kunt de kosten van de zonnepanelen bij gunstige omstandigheden al terugverdienen binnen 6 jaar. In alle jaren daarna profiteert u van ‘gratis’ energie. Op de kennisbank van GreenHome vindt u een checklist vol met handige tips voor het kopen van zonnepanelen. Krijgt uw dak minder zonne-uren? Dan loont het misschien om te wachten tot zonnepanelen goedkoper worden en/of door technologische verbeteringen (nog) meer rendement gaan opleveren. Ook een stijging van de elektriciteitsprijs kan een aanschaf in de toekomst aantrekkelijk maken. Door het opwekken van eigen elektriciteit met zonnepanelen, bent u niet afhankelijk van energiebedrijven. Bovendien wordt in de loop van het jaar duidelijk hoe de opvolger van de huidige salderingsregeling eruit gaat zien. Met die informatie kunt u een realistische inschatting maken van de besparingen en de terugverdientijd. Minister Wiebes heeft gezegd voor de zomer met een nieuw plan te komen. Daarnaast kunt u bij zonnepanelen eenvoudig zien hoeveel stroom u zelf opwekt en zorgen zonnepanelen meestal voor een hogere woningwaarde.